Banner

Välkommen till minSTInnovation i Mälardalen

Syftet med minSTInnovation i Mälardalen är att hjälpa små och medelstora företag att omsätta ny kunskap inom inbyggda system i sina verksamheter. Projektet är en vidareutveckling av teknIQ/minST, program med ursprung från forskningsprofilen Inbyggda System på akademin Innovation, Design och Teknik (IDT) vid Mälardalens högskola.


minSTInnovation i Mälardalen delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom Europeiska Unionen enligt devisen ”En investering för framtiden”. 

 

Mälardalens högskola, EER/minSTInnovation, Box 883, 721 23 Västerås